3M Bridge Club

Nov 03 KC Boards

Contact: Mary Smith

Email: marybridgemary@yahoo.com Go To Section A Boards

Section A Boards
Monday Evening Pairs, Monday Eve, November 3, 2014 RESULTS OF BOARD 1 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 420 0.50 1.50 2-Blok-Kovacs vs 4-Fayle-Banaszek 170 2.00 0.00 3-Gordon-Saionz vs 5-Nemeth-Flett 420 0.50 1.50 6-Mayer-Zujko vs 1-Browning-Jur ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 2 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 400 0.00 2.00 2-Blok-Kovacs vs 4-Fayle-Banaszek 100 2.00 0.00 3-Gordon-Saionz vs 5-Nemeth-Flett 120 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 1-Browning-Jur ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 3 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 140 0.00 2.00 2-Blok-Kovacs vs 4-Fayle-Banaszek 200 1.00 1.00 3-Gordon-Saionz vs 5-Nemeth-Flett 420 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 1-Browning-Jur ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 4 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 100 1.00 1.00 2-Blok-Kovacs vs 4-Fayle-Banaszek 100 1.00 1.00 3-Gordon-Saionz vs 5-Nemeth-Flett 100 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 1-Browning-Jur ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 5 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 1.50 0.50 2-Blok-Kovacs vs 4-Fayle-Banaszek 50 1.50 0.50 3-Gordon-Saionz vs 5-Nemeth-Flett 90 0.00 2.00 6-Mayer-Zujko vs 1-Browning-Jur ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 6 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 0.00 2.00 3-Gordon-Saionz vs 4-Fayle-Banaszek 140 1.00 1.00 5-Nemeth-Flett vs 1-Browning-Jur 170 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 2-Blok-Kovacs ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 7 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 150 2.00 0.00 3-Gordon-Saionz vs 4-Fayle-Banaszek 660 0.00 2.00 5-Nemeth-Flett vs 1-Browning-Jur 630 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 2-Blok-Kovacs ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 8 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 0.50 1.50 3-Gordon-Saionz vs 4-Fayle-Banaszek 140 2.00 0.00 5-Nemeth-Flett vs 1-Browning-Jur 50 0.50 1.50 6-Mayer-Zujko vs 2-Blok-Kovacs ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 9 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 0.00 2.00 3-Gordon-Saionz vs 4-Fayle-Banaszek 140 1.00 1.00 5-Nemeth-Flett vs 1-Browning-Jur 420 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 2-Blok-Kovacs ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 10 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 170 2.00 0.00 3-Gordon-Saionz vs 4-Fayle-Banaszek 620 1.00 1.00 5-Nemeth-Flett vs 1-Browning-Jur 1370 0.00 2.00 6-Mayer-Zujko vs 2-Blok-Kovacs ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 11 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 1.50 0.50 1-Browning-Jur vs 2-Blok-Kovacs 100 0.00 2.00 4-Fayle-Banaszek vs 5-Nemeth-Flett 50 1.50 0.50 6-Mayer-Zujko vs 3-Gordon-Saionz ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 12 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 640 1.50 0.50 1-Browning-Jur vs 2-Blok-Kovacs 50 0.00 2.00 4-Fayle-Banaszek vs 5-Nemeth-Flett 640 1.50 0.50 6-Mayer-Zujko vs 3-Gordon-Saionz ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 13 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 100 0.00 2.00 1-Browning-Jur vs 2-Blok-Kovacs 100 1.00 1.00 4-Fayle-Banaszek vs 5-Nemeth-Flett 200 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 3-Gordon-Saionz ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 14 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 480 0.00 2.00 1-Browning-Jur vs 2-Blok-Kovacs 100 2.00 0.00 4-Fayle-Banaszek vs 5-Nemeth-Flett 230 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 3-Gordon-Saionz ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 15 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 1.50 0.50 1-Browning-Jur vs 2-Blok-Kovacs 50 1.50 0.50 4-Fayle-Banaszek vs 5-Nemeth-Flett 420 0.00 2.00 6-Mayer-Zujko vs 3-Gordon-Saionz ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 16 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 0.00 2.00 1-Browning-Jur vs 3-Gordon-Saionz 400 1.00 1.00 5-Nemeth-Flett vs 2-Blok-Kovacs 430 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 4-Fayle-Banaszek ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 17 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 0.00 2.00 1-Browning-Jur vs 3-Gordon-Saionz 100 1.00 1.00 5-Nemeth-Flett vs 2-Blok-Kovacs 500 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 4-Fayle-Banaszek ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 18 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 210 1.00 1.00 1-Browning-Jur vs 3-Gordon-Saionz 200 2.00 0.00 5-Nemeth-Flett vs 2-Blok-Kovacs 450 0.00 2.00 6-Mayer-Zujko vs 4-Fayle-Banaszek ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 19 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 50 2.00 0.00 1-Browning-Jur vs 3-Gordon-Saionz 150 0.50 1.50 5-Nemeth-Flett vs 2-Blok-Kovacs 150 0.50 1.50 6-Mayer-Zujko vs 4-Fayle-Banaszek ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 20 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 140 2.00 0.00 1-Browning-Jur vs 3-Gordon-Saionz 200 0.50 1.50 5-Nemeth-Flett vs 2-Blok-Kovacs 200 0.50 1.50 6-Mayer-Zujko vs 4-Fayle-Banaszek ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 21 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 100 1.00 1.00 2-Blok-Kovacs vs 3-Gordon-Saionz 400 0.00 2.00 4-Fayle-Banaszek vs 1-Browning-Jur 1370 2.00 0.00 6-Mayer-Zujko vs 5-Nemeth-Flett ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 22 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 100 1.00 1.00 2-Blok-Kovacs vs 3-Gordon-Saionz 110 2.00 0.00 4-Fayle-Banaszek vs 1-Browning-Jur 100 0.00 2.00 6-Mayer-Zujko vs 5-Nemeth-Flett ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 23 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 660 1.00 1.00 2-Blok-Kovacs vs 3-Gordon-Saionz 660 1.00 1.00 4-Fayle-Banaszek vs 1-Browning-Jur 660 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 5-Nemeth-Flett ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 24 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 650 0.00 2.00 2-Blok-Kovacs vs 3-Gordon-Saionz 50 1.50 0.50 4-Fayle-Banaszek vs 1-Browning-Jur 50 1.50 0.50 6-Mayer-Zujko vs 5-Nemeth-Flett ---------------------------------------------------------------------- RESULTS OF BOARD 25 SCORES MATCHPOINTS NAMES N-S E-W N-S E-W 100 2.00 0.00 2-Blok-Kovacs vs 3-Gordon-Saionz 690 0.00 2.00 4-Fayle-Banaszek vs 1-Browning-Jur 90 1.00 1.00 6-Mayer-Zujko vs 5-Nemeth-Flett ---------------------------------------------------------------------- 

Email: marybridgemary@yahoo.com 

Last modified: 12/31/2014 22:37